Поддръжка

Ние предлагаме месечно и тримесечно абонаментно обслужване и поддръжка на територията на България,
от високо квалифициран и професионален екип.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

На 21.05.2012, фирма Боради придоби разрешение съгласно чл.4 т.3 и т.4 от наредба I3-2815 да осъществява дейност по “Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” на територията на България.

обхват на поддръжката

От обхват на проектиране конкретно може да разберете какво ще е съдържанието на Вашия проект, съгласно европейски стандарти приети на територията на Република България:

Пожароизвестителна Система
Автоматична Спринклерна Система
Вътрешни Противопожарни Кранове

Свържете се с нас

Ако искате да научете още или да работим заедно, защо не се свържете с нас.