Поддръжка

Поддръжка

Ние предлагаме месечно обслужване и 24/7 поддръжка на територията на България, от високо квалифициран и професионален екип.

Обхват на Поддръжка

Удостоверение за обслужване

На 21.05.2012, фирма Боради придоби разрешение съгласно чл.4 т.3 и т.4 от наредба I3-2815 да осъществява дейност по "Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове" на територията на България.

Вижте нашето разрешение →
сертификат

Обхват на поддръжка

От обхват на поддръжка може да разберете подробно, периода на поддръжка и конкретна информация, за това какво ще включва всяко обслужване.

Пожароизвестителна система
 • Месечно обслужване
 • Тримесечно обслужване
 • Годишно обслужване
 • Непрекъснато по-нататъшно съответствие на системата
 • Установяване на процедури за действие при различните сигнали на системата
 • Провеждане на периодични обучения на служителите от базата
 • Поддържане на системата в добро функционално състояние
 • Поддържане на паспорта (дневника) на инсталацията
 • Осигуряване на своевременен ремонт в рамките на 24 часа
 • Изготвяне на график
 • Извършване на технически консултации и съвети за експлоатация
 • Поддържане на запас от резервни части на работната площадка
Автоматична спринклерна система
 • Eжемесечно
 • Веднъж на три месеца
 • Веднъж на шест месеца
 • Веднъж годишно
 • Отстраняване на повреди
Вътрешни противопожарни кранове
 • Годишно обслужване

Свържете се с нас

Ако искате да научете още или да работим заедно, защо не се свържете с нас.

Контакти