Проектиране

Проектиране

Видовете проекти, които Боради изготвя:

Пожарна Безопасност

съгласно наредба Iз-1971

Автоматична Спринклерна Система

съгласно БДС EN 12845+А2, VDS CEA 4001

Пожароизвистителна Система

съгласно БДС СД CEN/TS 54-14

Обхват на Проектиране

Фази на проектиране

Планиране и проектиране, в Боради преминава през четири основни етапа. Така съгласуването на проектите е по-прецизно.

предварително
проучване
идеен
проект
технически
проект
работен
проект

Обхват на проектиране

От обхват на проектиране конкретно може да разберете какво ще е съдържанието на Вашия проект. Съгласно европейски стандарти приети на територията на Република България.

Пожарна безопасност
 • Пасивни мерки за пожарна безопасност
 • Активни мерки за пожарна безопасност
 • Обяснителна записка
Автоматична спринклерна система
 • Обяснителна записка
 • Чертежи с разположение на системата
 • Изцяло изчислен тръбопровод
 • Захранване с вода
 • Автоматичен помпен комплект
 • Резервоар за съхранение (ако се предвижда)
 • Резервоар под налягане (ако се предвижда)
Пожароизвестителна система
 • Устройства свързани със системата
 • Проектиране на системата
 • Зони
 • Избор на автоматични и ръчни пожароизвестители
 • Разполагане на пожароизвестителите
 • Системи и устройства за сигнализация
 • Управление и индикация
 • Електрозахранване
 • Сигнали за пожарна тревога
 • Други съоръжения или системи
 • Кабели връзки

Организационна структура

Организацията във фирма Боради е на първо място.

главен
проектант
проектант
пожарна безопасност
проектант
спринклерни системи
проектант пожаро-
извиститенлни системи

От какво имаме нужда

За подробно разработване на проект по части “Пожарна безопасност”, “Автоматична спринклерна система” и “Пожароизвестителна система” са необходими следните изходни данни:

 • 1. Проект по част 'Архитектура' с разрези

 • 2. Проект по част 'Технология' с разположение на машините и обурудването, както и тяхното предназначение и използвана енергия за работа

 • 3. Проект по част 'ОВиК' с разрези и размер на въздуховоди

изисквания
 • 4. Проект по част 'Конструкция' с разрези

 • 5. Проект по част 'ВиК' с разположение на обратната канализация, захраващите отклонения от градската водопроводна мрежа и вътрешната

 • 6. Проект по част 'Електро' с разрези и размери на скарите на осветителните тела

Свържете се с нас

Ако искате да научете още или да работим заедно, защо не се свържете с нас.

Контакти